Gamla fotografier

Bilderna är tagna vid renoveringen av Korpilombolo kyrka, i slutet av 1940 eller början av 50-talet.

(Min sambo Mattias morfar, Daniel Jakobsson och hans bror Gunnar är med vid renoveringen.

De kommer från Kalix och har gjort kyrkspiran.)  // Hälsningar Mona Johansson

 

Inskickat bilderna: Mona Johansson

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teurajärvi ungdomar, klass 4-5

Bore Wiren har skickat in några bilder

Från vänster bakre raden: Lärarinna Karin Eriksson, Gösta Wikman, Bore Wirén, Lennart Brännvall, Stig Nylund, Gunnar Bergdahl, Sten Isberg.

Från vänster främre raden: Inge Glanberg, Rakel Gustavsson, Gerda Isaksson, Ann-Sofi Juto, IngaMaj Brännvall, Viola Narkfors, Britta Isaksson, Karl Brännvall.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stående från vä: Bore Wirén, Stig Nylund, Gösta Wikman, Ingvar Stenlin, Inge Glanberg, Sten Isberg, Karl Brännvall.

Sittande från vä: Evert Juto, Valter Persson, Valborg Drugge, Gerda Eriksson, IngaMaj Brännvall, Ann-Sofi Juto, Sven-Erik Johansson, Lennart Brännvall, Inge Juto

Lärare Sven-Olof Gabrielsson

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vä: Valter Persson,  ej igenkänd,  Bore Wirén,  Sven-Erik Johansson(bakom),  Lennart Brännvall,  ej igenkänd, Lärare Johan Holmström (Jock),

Inge Glanberg, Harry Martinsson, Ingvar Stenlin, ej igenkänd. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Från vä: Lennart Brännvall, Sven-Erik Johansson, Bore Wirén

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto: Mauritz Wandes album.

Tyvärr vet vi inte vilka som är på bilden.

*

Foto: Mauritz Wande    Korpilombolo kyrka  1945.

 

Foto: Mauritz Wande    Korpilombolo  1967

*

Foto: Mauritz Wande    Korpilombolo   1951

 

Foto: Mauritz Wande      Skolelever i Jierijärvi?    Ivan, Stig, Steve, Bengt, Gunnar   Lärarinna: Agda Wande

 

Foto: Mauritz Wande    Korpilombolo 1950 december förstås :o)

Beslagtaget av polisen: Utrustning för naturproduktsförädling! :o)   t.v Ragnar Strömberg,      Foto: Mauritz Wande